ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mimi

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ みみ