ดูเพิ่ม: mìmì และ mīmī

ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

mimi

  1. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ みみ