ภาษาสวาฮีลีแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

ninyi

  1. คุณ (พหูพจน์)

ดูเพิ่มแก้ไข