ภาษาสวาฮีลีแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

wewe

  1. คุณ (เอกพจน์)

ดูเพิ่มแก้ไข