ดูเพิ่ม: xu, , , และ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

(xu4, จู้อิน ㄒㄩˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠆐𠆐
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠜄𠜄
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠷙𠷙
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠹘𠹘
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 婿婿
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡦁𡦁
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡱣𡱣
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 屿
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣊞𣊞
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣢊𣢊
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣧵𣧵
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣨤𣨤
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 汿汿
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣸃𣸃
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤆞𤆞
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤇳𤇳
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤡶𤡶
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤬱𤬱
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤭽𤭽
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤲸𤲸
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤷇𤷇
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥄵𥄵
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥆛𥆛
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥇏𥇏
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥇿𥇿
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥊊𥊊
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 94. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 95. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥍟𥍟
 96. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 97. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥎕𥎕
 98. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥎗𥎗
 99. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 101. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 102. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 104. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 106. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 107. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦑍𦑍
 108. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦕓𦕓
 109. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 110. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 111. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦜃𦜃
 112. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦝳𦝳
 113. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 114. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦯅𦯅
 115. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 116. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰰠
 117. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰱐
 118. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧁃𧁃
 119. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧆡𧆡
 120. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 121. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧊥𧊥
 122. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧏺𧏺
 123. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 124. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 125. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 126. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰵓
 127. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 128. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧧓𧧓
 129. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 130. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧶍𧶍
 131. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧹭𧹭
 132. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧹴𧹴
 133. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧼑𧼑
 134. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 135. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨜿𨜿
 136. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 137. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 138. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 139. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨣦𨣦
 140. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬬸
 141. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫓰
 142. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 143. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨴎𨴎
 144. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨵮𨵮
 145. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨷔𨷔
 146. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 147. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨹘𨹘
 148. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨻍𨻍
 149. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩌮𩌮
 150. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩌲𩌲
 151. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩍳𩍳
 152. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩔴𩔴
 153. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩔼𩔼
 154. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 155. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬱿
 156. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 157. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩣊𩣊
 158. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩪉𩪉
 159. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫚈𫚈
 160. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮬛
 161. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮬟
 162. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫚈
 163. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩽆𩽆
 164. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 165. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪖩𪖩

ภาษาเวียดนาม

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำคุณศัพท์

แก้ไข

(, , 𬇅 (樞, 驅, 𬇅))

 1. คำนี้ต้องการคำแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยและเพิ่มคำแปล แล้วนำ {{rfdef}} ออก