ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄒㄩˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠆐
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠜄
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠷙
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠹘
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ 婿
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡦁
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡱣
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣊞
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣢊
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣧵
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣨤
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ 汿
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣸃
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 70. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 71. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤆞
 72. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 73. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤇳
 74. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 75. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 76. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 77. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 78. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤡶
 79. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 80. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 81. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤬱
 82. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤭽
 83. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 84. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤲸
 85. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤷇
 86. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 87. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥄵
 88. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥆛
 89. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥇏
 90. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥇿
 91. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 92. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥊊
 93. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 94. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 95. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥍟
 96. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 97. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥎕
 98. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥎗
 99. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 100. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 101. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 102. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 103. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 104. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 105. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 106. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 107. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦑍
 108. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦕓
 109. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 110. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 111. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦜃
 112. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦝳
 113. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 114. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦯅
 115. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 116. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 117. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 118. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧁃
 119. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧆡
 120. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 121. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧊥
 122. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧏺
 123. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 124. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 125. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 126. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 127. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 128. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧧓
 129. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 130. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧶍
 131. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧹭
 132. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧹴
 133. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧼑
 134. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 135. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨜿
 136. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 137. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 138. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 139. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨣦
 140. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 141. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 142. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 143. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨴎
 144. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨵮
 145. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨷔
 146. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 147. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨹘
 148. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨻍
 149. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩌮
 150. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩌲
 151. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩍳
 152. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩔴
 153. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩔼
 154. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 155. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 156. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 157. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩣊
 158. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩪉
 159. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𫚈
 160. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 161. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 162. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 163. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩽆
 164. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 165. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪖩