ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xu4 (จู้อิน ㄒㄩˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ