ภาษาเช็กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

vy

  1. สรรพนามบุรุษที่สอง พหูพจน์ แทนตัวผู้ฟัง (พวกเธอ, พวกคุณ, พวกท่าน, ฯลฯ)

การผันแก้ไข