ภาษาเช็กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

oni

  1. สรรพนามบุรุษที่สาม พหูพจน์ แทนตัวผู้ถูกกล่าวถึง (พวกเขา)

การผันแก้ไข

หมายเหตุ

  • * ใช้เป็นคำต่อกับคำอื่น (clitic) และไม่ใช้ตามหลังบุพบท
  • ** ใช้ตามหลังบุพบท
  • นอกจากนี้ยังมี naň, , proň, veň, zaň ใช้ตามหลังบุพบทในกรรมการก (accusative) ซึ่งถือเป็นคำล้าสมัยและใช้ในงานเขียนเท่านั้น