ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nordano (กรรมการกเอกพจน์ nordanon, พหูพจน์ nordanoj, กรรมการกพหูพจน์ nordanojn)

  1. คนที่อาศัยอยู่ทางทิศเหนือหรือภาคเหนือ