ภาษาอังกฤษ

แก้ไข

รากศัพท์ 1

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

lives

  1. ปัจจุบันกาล สามัญ เอกพจน์ บุรุษที่สาม มาลาบอกเล่าของ live

รากศัพท์ 2

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

lives

  1. พหูพจน์ของ life

คำสลับอักษร

แก้ไข

ภาษาโปรตุเกส

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

lives

  1. พหูพจน์ของ live

ภาษาละติน

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

līvēs

  1. บุรุษที่สอง เอกพจน์ ปัจจุบันกาล กรรตุวาจก มาลาบอกเล่าของ līveō