ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈlaɪf/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำนามแก้ไข

life (ไลฟ)

  1. ชีวิต