ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

influence (พหูพจน์ influences) (อินฟฺลูเอินซฺ)

  1. อิทธิผล

คำกริยาแก้ไข

influence (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม influences, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ influencing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ influenced) (อินฟฺลูเอินซฺ)

  1. มีอิทธิผลต่อ

ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

influence ญ. (พหูพจน์ influences)

  1. อิทธิผล

คำที่เกี่ยวข้องแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

influence

  1. บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ปัจจุบันกาลนิเทศมาลาของ influencer
  2. บุรุษที่สามเอกพจน์ปัจจุบันกาลนิเทศมาลาของ influencer
  3. บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ปัจจุบันกาลปริกัลปมาลาของ influencer
  4. บุรุษที่สามเอกพจน์ปัจจุบันกาลปริกัลปมาลาของ influencer
  5. บุรุษที่สองเอกพจน์อาณัติมาลาของ influencer

อ่านเพิ่มแก้ไข