ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

influenza

  1. โรคไข้หวัดใหญ่