ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

influencing

  1. ปัจจุบันกาลพาร์ทิซิเพิลของ influence