U+3134, ㄴ
HANGUL LETTER NIEUN

[U+3133]
Hangul Compatibility Jamo
[U+3135]

ภาษาเกาหลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

()

  1. พยัญชนะในภาษาเกาหลี มีชื่อว่า 니은 (นีอึน)