ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ほう ▶ ให้ดูที่รายการดังต่อไปนี้
2
[ คำนาม ] ทิศ, ทาง, ด้าน, ฝั่ง
[ คำนาม ] ใช้ในการเปรียบเทียบ: กว่าอีกอัน (ตามหลัง และมักตามด้วย )
4
[ คำนาม ] หลัก, หลักการ
[ คำนาม ] กฎหมาย
[ คำนาม ] ประมวลกฎหมาย
[ คำนาม ] วิธี
[ คำนาม ] แบบแผน, มารยาท
[ คำนาม ] (ศาสนาพุทธ) ธรรม
[ คำนาม ] (ไวยากรณ์) มาลา
[ คำนาม ] (คณิตศาสตร์) ตัวหาร
5
[ คำนาม ] ข่าว; ข้อมูล
(ศัพท์นี้ ほう คือการสะกดของศัพท์ซีโน-เจแปนีสข้างต้น)

(รายการดังต่อไปนี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้น: , , )

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำอุทานแก้ไข

ほう (โฮ) (โรมะจิ )

  1. ใช้อุทานแสดงความประหลาดใจ
    ほう!それは (おどろ)きだ。
    ! Sore wa odoroki da.
    โฮ่! นั่นคาดไม่ถึงเลย
คำพ้องความแก้ไข