อรรถาภิธาน:ร่างกาย

รรถาภิธาน

ร่างกาย

ภาษาไทย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ความหมาย: ตัวตน, สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นตัวคน แก้ไข

คำพ้องความ แก้ไข
คำลูกกลุ่ม แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข