ภาษาไทย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ความหมาย: สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจน มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส แก้ไข

คำพ้องความ แก้ไข
คำลูกกลุ่ม แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข