เปิดเมนูหลัก

เนื้อหา

ภาษาไทยแก้ไข

ภาษาบาลีแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เทียบภาษาสันสกฤต जल (ชล)

คำนามแก้ไข

ชล ก.

  1. น้ำ

วิภัตติแก้ไข