ภาษาไทย แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

แปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษ coefficient โดย co- แปลเป็น “สัม-” และ efficient (มีประสิทธิภาพ) แปลเป็น “ประสิทธิ์”; เป็นศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ภาษาสันสกฤต सम्प्रसिद्धि (สมฺปฺรสิทฺธิ, ความสำเร็จ) ซึ่งสะกดคล้ายกัน ไม่เกี่ยวข้องกับคำนี้

การออกเสียง แก้ไข

การแบ่งพยางค์สัม-ปฺระ-สิด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsǎm-bprà-sìt
ราชบัณฑิตยสภาsam-pra-sit
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/sam˩˩˦.pra˨˩.sit̚˨˩/(สัมผัส)

คำนาม แก้ไข

สัมประสิทธิ์

  1. (คณิตศาสตร์) จำนวนจริงที่มีค่าคงตัวซึ่งคูณอยู่กับตัวแปร