รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

ภาษาไทยแก้ไข

การแบ่งพยางค์รู้-หฺลบ-เป็น-ปีก-รู้-หฺลีก-เป็น-หาง
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงrúu-lòp-bpen-bpìik-rúu-lìik-bpen-hǎang
ราชบัณฑิตยสภาru-lop-pen-pik-ru-lik-pen-hang
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ruː˦˥.lop̚˨˩.pen˧.piːk̚˨˩.ruː˦˥.liːk̚˨˩.pen˧.haːŋ˩˩˦/()

สุภาษิตแก้ไข

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

  1. (สำนวน) รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์.