บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:บ้าน-เคย-อฺยู่ อู่-เคย-นอน

คำนามแก้ไข

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

  1. (สำนวน) สถานที่ตนเคยอยู่อาศัยมาก่อน