ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 41 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 金แก้ไข

𮣱

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

𪓊