ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 39 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 土แก้ไข

𡔚

รากอักษรจีน 言แก้ไข

𧮩

รากอักษรจีน 雨แก้ไข