ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 38 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 車แก้ไข

𨐄

รากอักษรจีน 金แก้ไข

𨰽

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

𩇒

รากอักษรจีน 革แก้ไข

𩎑

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

𪓉