ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 37 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 火แก้ไข

𬋣

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

𪺚

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

𧆓

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

𧟞, 𧟟

รากอักษรจีน 見แก้ไข

𧢰

รากอักษรจีน 足แก้ไข

𨈎

รากอักษรจีน 風แก้ไข

𩙢

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩱷, 𩱸

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

𪛖