ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 36 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 土แก้ไข

𡔙

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

𡬜

รากอักษรจีน 日แก้ไข

𣌠

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤴒

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

𥎥

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

𧲟

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

𩁵

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

รากอักษรจีน 風แก้ไข

𩙡

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

𩧥

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

𪈿, 𪉀

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

𪋻

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

𪚌