ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 34 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 力แก้ไข

𠣋

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𣡿

รากอักษรจีน 石แก้ไข

𥘄

รากอักษรจีน 見แก้ไข

𧢯

รากอักษรจีน 革แก้ไข

𩎐

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

, 𱆢

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

𱇌

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

𪚆, 𪚇, 𪚈, 𪚉