ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 33 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 力แก้ไข

𫦿

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

𠨌

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

𠫒

รากอักษรจีน 女แก้ไข

𡤻

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𭳾, 𤆀, 𬉳

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, 𤓮

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤴑

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

𥃣

รากอักษรจีน 米แก้ไข

𥾄

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

𧆙

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

𧟜, 𧟝

รากอักษรจีน 車แก้ไข

𫐃

รากอักษรจีน 革แก้ไข

𩎎, 𩎏

รากอักษรจีน 音แก้ไข

𩑊

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

𬱒

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

, 𱇋

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

𪈻, 𪈼, 𪈽, 𮭠

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

𥀾

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

𪚅

รากอักษรจีน 龍แก้ไข

รากอักษรจีน 龜แก้ไข

𪛈

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

𪛕