ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 33 ขีด แก้ไข

รากอักษรจีน 力 แก้ไข

𫦿

รากอักษรจีน 卜 แก้ไข

𠨌

รากอักษรจีน 厂 แก้ไข

𠫒

รากอักษรจีน 女 แก้ไข

𡤻

รากอักษรจีน 水 แก้ไข

𭳾, 𤆀, 𬉳

รากอักษรจีน 火 แก้ไข

, 𤓮

รากอักษรจีน 田 แก้ไข

𤴑

รากอักษรจีน 皿 แก้ไข

𥃣

รากอักษรจีน 米 แก้ไข

𥾄

รากอักษรจีน 艸 แก้ไข

𧆙

รากอักษรจีน 衣 แก้ไข

𧟜, 𧟝

รากอักษรจีน 車 แก้ไข

𫐃

รากอักษรจีน 革 แก้ไข

𩎎, 𩎏

รากอักษรจีน 音 แก้ไข

𩑊

รากอักษรจีน 頁 แก้ไข

𬱒

รากอักษรจีน 魚 แก้ไข

, 𱇋

รากอักษรจีน 鳥 แก้ไข

𪈻, 𪈼, 𪈽, 𮭠

รากอักษรจีน 鹿 แก้ไข

รากอักษรจีน 鼓 แก้ไข

𥀾

รากอักษรจีน 齒 แก้ไข

𪚅

รากอักษรจีน 龍 แก้ไข

รากอักษรจีน 龜 แก้ไข

𪛈

รากอักษรจีน 龠 แก้ไข

𪛕