ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 32 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

𠫑

รากอักษรจีน 小แก้ไข

𡯀

รากอักษรจีน 山แก้ไข

𡿥

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

𢑎

รากอักษรจีน 手แก้ไข

𢺴

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𣡽, 𣡾

รากอักษรจีน 水แก้ไข

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤴐

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

𥤠

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, 𥸤

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

𧖤, 𧖥, 𧖦

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

𰼂

รากอักษรจีน 金แก้ไข

𨰻, 𮣰

รากอักษรจีน 門แก้ไข

𨷽, 𨷾

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

, 𩁴

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

𩇐, 𩇑, 𱁫

รากอักษรจีน 革แก้ไข

𩎌, 𩎍

รากอักษรจีน 食แก้ไข

𩟽

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

𩰉

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩱶, 𱆕

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

𩵊

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

𩽵, 𩽶, 𩽷, 𩽸, 𫚇

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

𪈸, 𪈹, 𪈺

รากอักษรจีน 麻แก้ไข

𮮎

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

𪓇, 𪓈

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

𪗃

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

𪚁, 𪚂, 𪚃, 𪚄, 𮯘

รากอักษรจีน 龍แก้ไข