ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 31 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 口แก้ไข

𡆟

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

𡗑

รากอักษรจีน 心แก้ไข

𢦋

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𣡼, 𭭃

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, 𰝵

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𰣟

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

𥸣

รากอักษรจีน 米แก้ไข

𥾃

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

𦈇

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

𦉩

รากอักษรจีน 臣แก้ไข

𦣸

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

𧆗

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

𧖢, 𧖣

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

𧟛

รากอักษรจีน 見แก้ไข

รากอักษรจีน 谷แก้ไข

𧯙

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

𰶰

รากอักษรจีน 足แก้ไข

𨈍

รากอักษรจีน 車แก้ไข

, 𨐃, 𰹮

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

𨤍, 𨤎

รากอักษรจีน 金แก้ไข

𨰺, 𬬦

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

𩇏, 𱁪

รากอักษรจีน 飛แก้ไข

𩙾

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

𩧣, 𩧤, 𬳲

รากอักษรจีน 高แก้ไข

𩫳

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

𩰈

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩱴, 𩱵

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

𮫫, 𩵉

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

𩽳, 𩽴, 𬵿

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, 𩖔, 𪈴, 𪈵, 𪈶, 𪈷, 𬷺

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

𪋹

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

𪎇

รากอักษรจีน 麻แก้ไข

𪎲

รากอักษรจีน 黃แก้ไข

𪏬

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

𪖏

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

𪗂, 𮮹

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

𪙽, 𪙾, 𪙿, 𪚀, 𱌨

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

𪛔