ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 30 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

𠥬

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

รากอักษรจีน 口แก้ไข

𭍘

รากอักษรจีน 土แก้ไข

𡔘

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

𡖃

รากอักษรจีน 心แก้ไข

𢦊

รากอักษรจีน 月แก้ไข

𬂚

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𣡺, 𣡻, 𬅜

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𤅿, 𬉲

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, 𤓭

รากอักษรจีน 瓜แก้ไข

𤬥

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤴏

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

, 𰤋

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

𥃢

รากอักษรจีน 目แก้ไข

, 𰦌

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

รากอักษรจีน 立แก้ไข

𮄿

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, , 𥸡, 𥸢

รากอักษรจีน 米แก้ไข

𥾂

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

𦈆

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

𦏰, 𦏱

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

𫇄

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

𦧃

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

𦫊

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , 𦺅, 𧆖, 𧆚

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

𧖜, 𧖝, 𧖞, 𧖟, 𧖡

รากอักษรจีน 血แก้ไข

𧗜

รากอักษรจีน 言แก้ไข

𬣘

รากอักษรจีน 足แก้ไข

𨈋, 𨈌

รากอักษรจีน 車แก้ไข

𨐂

รากอักษรจีน 辛แก้ไข

𨑂

รากอักษรจีน 里แก้ไข

𨤼

รากอักษรจีน 金แก้ไข

𨰷, 𨰸, 𨰹, 𬬥, 𰽓

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

𬰖, 𮧂

รากอักษรจีน 革แก้ไข

𩎋

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, 𩟼

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, 𩧡, 𩧢

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩱱, 𩱲, 𩱳, 𬴻, 𬴼

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

, 𩽰, 𩽱, 𩽲, 𫚆, 𬵽, 𬵾, 𱇊

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , 𧖠, 𪈮, 𪈯, 𪈰, 𪈱, 𪈲, 𪈳, 𫛙

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

𪎆

รากอักษรจีน 麻แก้ไข

𮮍

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

𪓅, 𪓆

รากอักษรจีน 鼎แก้ไข

𬹬

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

𪖎

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

, 𪗁

รากอักษรจีน 齊แก้ไข

𪗓

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

𪙷, 𪙸, 𪙹, 𪙺, 𪙻, 𪙼, 𬹹

รากอักษรจีน 龜แก้ไข

𪛇