ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 29 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

𠆡

รากอักษรจีน 人แก้ไข

𠑵

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

𠫐

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

𫨱

รากอักษรจีน 土แก้ไข

𡔗

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

𡬛, 𫴫

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

𢀐

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

𢍹

รากอักษรจีน 手แก้ไข

𭣓

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

𣁀

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𣡹, 𭭂

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

𬆵

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𤅾

รากอักษรจีน 火แก้ไข

𤓫

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

𤮹

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

𤼤

รากอักษรจีน 白แก้ไข

𤿅

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

, 𪾞

รากอักษรจีน 目แก้ไข

𥍜, 𪿅

รากอักษรจีน 石แก้ไข

𥘃

รากอักษรจีน 示แก้ไข

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

𥤞, 𥤟

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

𥩔

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

𥸘, 𥸙, 𥸞, 𥸟, 𥸠

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

, 𦈅

รากอักษรจีน 臣แก้ไข

𦣷

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , , , 𧆔, 𧆕

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

𠑴, 𧖘, 𧖙, 𧖚, 𧖛, 𫋩

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

𧟙, 𧟚

รากอักษรจีน 角แก้ไข

𧥙, 𧥚

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, 𧮨, 𬣗

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

𧰥

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

𧲞

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

𬥲

รากอักษรจีน 足แก้ไข

𨈈, 𨈉, 𨈊, 𬧟

รากอักษรจีน 車แก้ไข

𨐁

รากอักษรจีน 辛แก้ไข

𨑁

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , 𨰲, 𨰳, 𨰴, 𨰵, 𨰶, 𬬤

รากอักษรจีน 長แก้ไข

𨳆

รากอักษรจีน 門แก้ไข

𨷼

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

, 𩇊, 𩇋, 𩇌, 𩇍, 𩇎, 𫕷

รากอักษรจีน 革แก้ไข

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

𩏺, 𩏻

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

𩖒, 𩖓

รากอักษรจีน 食แก้ไข

𩟻

รากอักษรจีน 香แก้ไข

𫘄

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, , 𩧟, 𩧠

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

รากอักษรจีน 鬯แก้ไข

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𮫛, 𩱯, 𩱰

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

𩵈

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

𩽧, 𩽨, 𩽩, 𩽪, 𩽫, 𩽬, 𩽭, 𩽮, 𩽯, 𬵻, 𬵼

รากอักษรจีน 鱼แก้ไข

𬶻

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, 𪈥, 𪈦, 𪈧, 𪈨, 𪈩, 𪈪, 𪈫, 𪈬, 𪈭, 𮭟

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

𪋸

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

𪓃, 𪓄

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

𥀽, 𪔷

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

𪖌, 𪖍

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, , 𪙶, 𱌧

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

𫜴, 𬺡