ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 28 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

𫡡

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

𠆠

รากอักษรจีน 入แก้ไข

𭁃

รากอักษรจีน 口แก้ไข

, 𡆛, 𡆜, 𡆝, 𧮥, 𭍕, 𭍖

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

𫯚

รากอักษรจีน 子แก้ไข

𭓝

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

𡬒

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, 𡿢

รากอักษรจีน 广แก้ไข

𢌖

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

𢑍

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, 𫻥, 𢦈, 𢦉

รากอักษรจีน 手แก้ไข

𢺳

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

𣀿

รากอักษรจีน 斤แก้ไข

𰕦

รากอักษรจีน 方แก้ไข

𬀤

รากอักษรจีน 日แก้ไข

𣌟

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

𣍛

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, , 𣡶, 𣡷, 𣡸, 𰙉

รากอักษรจีน 止แก้ไข

𭭼

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

𣱄

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𤅼, 𤅽

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, 𤓪, 𤓬, 𬋢

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

𤖦, 𤖧

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

𤜙

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

𤫩

รากอักษรจีน 甘แก้ไข

𤯒

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤴎, 𰣞

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

, , 𤼣, 𭼼

รากอักษรจีน 目แก้ไข

𥍛

รากอักษรจีน 石แก้ไข

𥘁, 𥘂

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

𥸗, 𥸚, 𥸛, 𥸜, 𥸝, 𫂰

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

𦈃, 𦈄, 𰫻

รากอักษรจีน 网แก้ไข

𦍈, 𦍉, 𦍊

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

𫆓

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

𦣜, 𰯭

รากอักษรจีน 至แก้ไข

𬛷

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

𬜄

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, 𧅵, 𧆏, 𧆐, 𧆑, 𧆒

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, 𧖑, 𧖒, 𧖓, 𧖔, 𧖕, 𧖖, 𧖗, 𮕛

รากอักษรจีน 見แก้ไข

𧢮

รากอักษรจีน 角แก้ไข

𧥗, 𧥘

รากอักษรจีน 言แก้ไข

𧮢, 𧮣, 𧮤, 𧮦, 𧮧, 𫍘

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

รากอักษรจีน 走แก้ไข

𧾶

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, , 𨈄, 𨈅, 𨈆, 𨈇, 𬧞

รากอักษรจีน 車แก้ไข

𨏺, 𨏼, 𨏿, 𨐀

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

𫑲

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

, 𨤊, 𨤋, 𨤌

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , , , 𨰩, 𨰪, 𨰫, 𨰬, 𨰭, 𨰮, 𨰯, 𨰰, 𮣯,

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

รากอักษรจีน 長แก้ไข

𨳅

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

, 𩁲, 𩁳

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

𩇈, 𩇉

รากอักษรจีน 面แก้ไข

𩉙, 𩉚

รากอักษรจีน 革แก้ไข

𩎈, 𩎉, 𩎊

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

𩏹

รากอักษรจีน 風แก้ไข

𩙟

รากอักษรจีน 食แก้ไข

รากอักษรจีน 香แก้ไข

𩡦

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, , 𩧘, 𩧙, 𩧚, 𩧛, 𩧜, 𩧝, 𩧞, 𮪠

รากอักษรจีน 骨แก้ไข

𩪾

รากอักษรจีน 高แก้ไข

𩫲, 𬴦

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

𩰅, 𩰆, 𩰇

รากอักษรจีน 鬥แก้ไข

𩰟

รากอักษรจีน 鬯แก้ไข

𩰪

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩱭, 𩱮, 𫙇

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

𩵆, 𩵇

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

𩽚, 𩽛, 𩽜, 𩽝, 𩽞, 𩽟, 𩽠, 𩽡, 𩽢, 𩽣, 𩽤, 𩽥, 𩽦, 𫚅, 𮬙, 𮬚, 𱇉,

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , , 𪈘, 𪈙, 𪈚, 𪈛, 𪈜, 𪈝, 𪈞, 𪈟, 𪈠, 𪈡, 𪈢, 𪈣, 𪈤,

รากอักษรจีน 鹵แก้ไข

𪊊

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

, 𪋶, 𪋷, 𱋂

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

𪎃, 𪎄, 𪎅

รากอักษรจีน 黍แก้ไข

𪐔, 𪐕, 𪐖

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

, 𪒿, 𪓀, 𪓁, 𪓂

รากอักษรจีน 黽แก้ไข

𪔁

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

รากอักษรจีน 齊แก้ไข

𪗒

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, , , 𪙰, 𪙱, 𪙲, 𪙳, 𪙴, 𪙵, 𮯗, 𱌦

รากอักษรจีน 龜แก้ไข

, 𪛅, 𪛆, 𫠝

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

𪛓