ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: งาม แงะ
  • จำนวนพยางค์: 2

คำวิเศษณ์แก้ไข

งามแงะ

  1. (กลอน) งามน่าดู
    เจ้าเย้ยเยาะว่าเงาะไม่งามแงะ แฮะแฮะว่าเล่นหรือว่าจริง
    - สังข์ทอง