ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์กฺระ-บุง
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงgrà-bung
ราชบัณฑิตยสภาkra-bung
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kra˨˩.buŋ˧/()

คำนามแก้ไข

กระบุง

  1. ภาชนะสานทึบรูปกลมสูง พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยม

ลักษณนามแก้ไข

กระบุง

  1. ใช้เปรียบเทียบในความหมายว่า มาก[1]
    เขาบ่นไม่รู้กี่กระบุง

คำพ้องความแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553. หน้า 4.