ภาษาสันสกฤตแก้ไข

คำนามแก้ไข

शब्द (ศพฺทช.

  1. ศัพท์

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

शब्द (ศพฺทช.

  1. ศัพท์