ภาษาฮินดีแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต शब्दकोश (ศพฺทโกศ).

คำนามแก้ไข

शब्दकोश (ศพฺทโกศช. (อูรดู شبدکوش‎)

  1. พจนานุกรม

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ शब्दकोश
เอกพจน์ พหูพจน์
ทางตรง शब्दकोश (ศพฺทโกศ) शब्दकोश (ศพฺทโกศ)
ทางอ้อม शब्दकोश (ศพฺทโกศ) शब्दकोशों (ศพฺทโกโศํ)
เรียกขาน शब्दकोश (ศพฺทโกศ) शब्दकोशो (ศพฺทโกโศ)

ดูเพิ่มแก้ไข

คำวิสามานยนามแก้ไข

शब्दकोश (ศพฺทโกศ?

  1. (websites) พจนานุกรมออนไลน์ Shabdkosh

ภาษาสันสกฤตแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

शब्द (ศพฺท, คำ) +‎ कोश (โกศ, กรุ)

คำนามแก้ไข

शब्दकोश (śábda-kośaช.

  1. พจนานุกรม

การผันรูปแก้ไข

Masculine a-stem declension of शब्दकोश
กรรตุการกเอกพจน์ शब्दकोशः (ศพฺทโกศห์)
สัมพันธการกเอกพจน์ शब्दकोशस्य (ศพฺทโกศสฺย)
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก शब्दकोशः (ศพฺทโกศห์) शब्दकोशौ (ศพฺทโกเศา) शब्दकोशाः (ศพฺทโกศาห์)
สัมโพธนาการก शब्दकोश (ศพฺทโกศ) शब्दकोशौ (ศพฺทโกเศา) शब्दकोशाः (ศพฺทโกศาห์)
กรรมการก शब्दकोशम् (ศพฺทโกศมฺ) शब्दकोशौ (ศพฺทโกเศา) शब्दकोशान् (ศพฺทโกศานฺ)
กรณการก शब्दकोशेन (ศพฺทโกเศน) शब्दकोशाभ्याम् (ศพฺทโกศาภฺยามฺ) शब्दकोशैः (ศพฺทโกไศห์)
สัมปทานการก शब्दकोशाय (ศพฺทโกศาย) शब्दकोशाभ्याम् (ศพฺทโกศาภฺยามฺ) शब्दकोशेभ्यः (ศพฺทโกเศภฺยห์)
อปาทานการก शब्दकोशात् (ศพฺทโกศาตฺ) शब्दकोशाभ्याम् (ศพฺทโกศาภฺยามฺ) शब्दकोशेभ्यः (ศพฺทโกเศภฺยห์)
สัมพันธการก शब्दकोशस्य (ศพฺทโกศสฺย) शब्दकोशयोः (ศพฺทโกศโยห์) शब्दकोशानाम् (ศพฺทโกศานามฺ)
อธิกรณการก शब्दकोशे (ศพฺทโกเศ) शब्दकोशयोः (ศพฺทโกศโยห์) शब्दकोशेषु (ศพฺทโกเศษุ)

อ้างอิงแก้ไข