ภาษาฮินดีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ยืมจากภาษาสันสกฤต ध्वनि (ธฺวนิ)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ध्वनि (ธฺวนิญ. (อูรดู دھونی‎)

  1. เสียง

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ ध्वनि
เอกพจน์ พหูพจน์
ทางตรง ध्वनि (ธฺวนิ) ध्वनियाँ (ธฺวนิยา̐)
ทางอ้อม ध्वनि (ธฺวนิ) ध्वनियों (ธฺวนิโยํ)
เรียกขาน ध्वनि (ธฺวนิ) ध्वनियो (ธฺวนิโย)

คำประสมแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข