ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

गगन (คคนฺ)

  1. สวรรค์
  2. ท้องฟ้า