ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

आसमान (อาสมานฺ)

  1. ท้องฟ้า