ดูเพิ่ม: tian, tiàn, tián, และ tiān

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข
 • เทียบเสียงภาษาไทยโดยประมาณ: เถี่ยน

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

tiǎn (tian3, จู้อิน ㄊㄧㄢˇ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰬉
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧹖
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬭓
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱃺
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ