ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tiàn (จู้อิน ㄊㄧㄢˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤘠
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤩱
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦔿
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦗁
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦧖
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦧡
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨸱
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ