ภาษาเช็กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

tato

 1. นิยมสรรพนามแสดงความใกล้จากผู้พูด ทั้งในแง่เวลาและสถานที่ ใช้สำหรับนามเพศหญิงเอกพจน์, นี่, นี้
  Tato kniha je naše.
  หนังสือเล่มนี้เป็นของพวกเรา
 2. นิยมสรรพนามแสดงความใกล้จากผู้พูด ทั้งในแง่เวลาและสถานที่ ใช้สำหรับนามเพศกลางพหูพจน์, เหล่านี้, พวกนี้
 3. รูปผันกรรมการก (accusative) ของ tato (2)

การผันแก้ไข

เพศหญิงเอกพจน์

เพศกลางพหูพจน์

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

 • tento ช.มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 • toto ก.
 • tito ช.พหู.มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 • tyto ช.พหู.ไม่มีชีวิต, ญ.พหู.