ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • IPA: /nʌn/
  • คำอ่านภาษาไทย: นัน
  • คำอ่านภาษาอังกฤษ: nun

คำนามแก้ไข

nun

  1. แม่ชี
  2. นกนัน - นกชนิดหนึ่ง
  3. อักษรตัวที่ 14 ใน ภาษาฮีบรู

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nun (จู้อิน ˙ㄋㄨㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ nún.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ nùn.

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: นุน

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

nun

  1. ตอนนี้