ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nùn (จู้อิน ㄋㄨㄣˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ