ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

lighted

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ light