ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lei (จู้อิน ˙ㄌㄟ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ lēi.
 6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ léi.
 7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ lěi.
 8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ lèi.


ภาษาอิตาลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

 • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "[lɛːi]" is not valid. See Wiktionary:List of languages.
 • คำอ่านภาษาไทย:เล

คำสรรพนามแก้ไข

lei แม่แบบ:หญิง (พหูพจน์ loro)

 1. (ผู้กระทำ) เขาผู้หญิง, หล่อน - ภาษาอังกฤษ she
 2. (กรรม) เขาผู้หญิง, หล่อน - ภาษาอังกฤษ her

คำสลับอักษรแก้ไข