ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lei5 (จู้อิน ˙ㄌㄟ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ lei