ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lòng (จู้อิน ㄌㄨㄥˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 徿
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษาเวียดนามแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

lòng (หฺล็่อง)

 1. ใจ
 2. ไส้