ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lōng (จู้อิน ㄌㄨㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ